Tag: ดูแลสำนักงาน

บริการทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนด้วยหุ้นส่วนอย่างมือเก่า

ให้บริการทำความสะอาด ที่อาศัย และ ที่พักอาศัย ด้วยผู้ปฏิบัติงานชะล้างที่มีความช่ำชองผ่านการฝึกหัด จริตที่เรียบร้อย มีความนึกคิด และทักษะด้านการบริการสูง ชำระล้างด้านในอย่างละเอียดทุกซอก ทุกมุมด้วยทีมงานที่มีความชำนิชำนาญเฉพาะด้านผ่านการฝึกอบรมการชะล้าง ที่พักอาศัย และมีความชำนาญด้านการชะล้างมาช้านาน

 

บริการทำความสะอาดอาคารหน่วยงาน

คลีนนิ่ง โซลูชั่น ให้บริการทั้งองค์การขนาดเล็กไปกระทั่งถึงขนาดใหญ่ ชั้นในและภายนอก ทั้งแบบบ่อยและเป็นระยะเวลา

 

บริการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม

คลีนนิ่ง โซลูชั่น ให้บริการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม เพราะว่าผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นการเฉพาะ เพื่อให้รับทราบ และปฏิบัติการโดยเอาจริงเอาจังถึงกฏระเบียบข้อจำกัดของโรงงาน โดยไม่เกี่ยวพันไม่ก็ก้าวล่วงเข้าไปในขั้นตอนผลิตหรือพื้นที่หวงห้าม

 

บริการทำความสะอาดศูนย์การค้า

คลีนนิ่ง โซลูชั่น บริการทำความสะอาดแบบโดยปกติไม่ก็เป็นระยะเวลา ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก สถานออกกำลังกาย ไม่ก็สถานประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ทั่วไป ที่ปรารถนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่จะสร้างความซาบซึ้งแก่ผู้บริโภคและผู้มาใช้บริการ

เจ้าหน้าที่มีรากฐานความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมการงานในศูนย์การค้าที่จะเป็นหน่วยหนุนหลังด้านความสะอาดเป็นการเฉพาะ

มีความชำนาญและประสบการณ์ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ซักล้างพิเศษบางชนิดที่ใช้เฉพาะภายในห้างอย่างเดียว

สนใจติดต่อ http://www.cleaningsolution.co.th